הכנה לבחינות הלשכה

מסלולי ההכנה לבחינות הלשכה

החל ממועד בחינת ההסמכה דצמבר 2017, תחול רפורמה במבנה הבחינה, במסגרתה הבחינה בכתב תכלול דין מהותי, כתיבה וניסוח מסמכים משפטיים לצד הדין הפרוצדוראלי אשר היווה את מרכז הבחינה עד למועד זה.

מחשבות ערוכה לשינויים ולמתכונת החדשה ורואה לנגד עינייה את הצלחת הנבחנים.

כחלק ממסלולי הלימוד הנבחנים יהיו זכאים למגוון שירותים:
תכנית לימודים: מגוון תכניות לימוד מותאמות לנבחנים.
צוות מרצים: צוות מרצים מקצועי עם נסיון רב בהכנה לבחינות הלשכה.
לימוד מקוון: תרגול שאלות מקוריות והרצאות לימודיות.
שיטת הלימוד: ממוקדת, תכליתית והדרגתית. 
ערכת ההכנה: מתומצתים, ממוקדים ומותאמים לרוח הבחינה.
ליווי מקצועי: החל מתקופת הלימוד העצמי ועד לאחר הבחינה.

מסלולי ההכנה לבחינות ההסמכה:

לרכישה ופרטים נוספים
הכנה לבחינות הלשכה

תכנים נוספים