מחשבות לעורכי דין ושופטים

אוגדני החקיקה של מחשבות

בעבר החליט נשיא בית המשפט העליון שכל השופטים בישראל יעבדו עם אוגדני החקיקה של מחשבות – ואכן, זה שנים מהווים אוגדנים אלו את הסטנדרט החקיקתי במדינה ומצויים בידי כל השופטים, הרשמים, וכן במשרדי עורכי דין רבים. תפוצתם הרחבה של האוגדנים מאפשרת כיום שפה משותפת בין כלל המשפטנים במדינת ישראל. 


ליצירת קשר ולפרטים נוספים

מחשבות לעורכי דין ושופטים

תכנים נוספים

  • אוגדני החקיקה של מחשבות

    הסטנדרט החקיקתי של מדינת ישראלבעבר החליט נשיא בית המשפט העליון שכל השופטים בישראל יעבדו עם אוגדני החקיקה של "מחשבות" – ואכן, זה שנים מהווים אוגדנים אלו את הסטנדרט ה...

    קרא עוד
  • הקודקס: אנציקלופדיה למשפט המעשי

    מרבית הספרות המשפטית המצויה כיום על המדפים נכתבה על ידי אנשי אקדמיה. אולם אין זה סוד שקיימים הבדלים משמעותיים בין האקדמיה לפרקטיקה, ושמה שקורה בתיאוריה אינו תמיד תואם את מה שמתרחש הלכה ...

    קרא עוד