Image

למחשבות הוציאה ספרי מיקודיות הנותנים מענה לקורסים הפרוצדוראליים בסדר דין אזרחי, סדר דין פלילי, דיני ראיות, דיני אכיפת חיובים וחדלות פירעון (הכוללים, הוצאה לפועל, פשיטת רגל ופירוקים). הספרים נותנים דגש על הכללים הפרוצדוראליים, החריגים לכללים והסייגים לחריגים והם מוגשים בצורה נוחה וקליטה שעושה את הלמידה קלה יותר ואפקטיבית יותר.

להשלמת הלימוד, קיימים גם ספרי תרגול בסדרה המשלימה ספר שאלות וספר תשובות הכוללים מאות שאלות אמת במתכונת אמריקאית (בהתאם לאופן המבחנים ברוב הפקולטות).

 אתם מוזמנים לשדרג את חווית הלימוד שלכם ולהצלחה בבחינות האמצע עם סדרת ספרי המיקודיות.

 לרכישה באתר לחץ