Image


ספרי החקיקה - 
הסדרה מכילה את כל החקיקה הרלוונטית ללימודים בכל אחד מקורסי הליבה
ספרי הלימוד
 - מרכזים את החומר הנלמד בכל קורס באופן ברור, מסודר ועדכני 
ספרי סיכומי הפסיקה - סיכומים מסודרים ותמציתיים של כל פסקי הדין המרכזיים במקצועות הליבה לאורך התואר 
ספרי הבחינות - כוללים בחינות אמת שנערכו בפקולטות למשפטים, בצירוף פתרונות מורחבים ומפורטים
ספרי המיקודיות - מרכזות את החומר בצורה ברורה ומובנית המסייעות בהכנה לקראת בחינות האמצע והבחינות המסכמות במקצועות הפרוצדורליים


את הספרים ניתן לרכוש במהדורה מודפסת בחנות האונליין

או בנקודות המכירה הפרוסות ברחבי הארץ. לחץ כאן לרשימת נקודות המכירה 
* בתקופת הקורונה החנויות יהיו סגורות, יש לעקוב