Image

סדרת האוגדנים מכילה 7 אוגדני חקיקה, המכילים את החקיקה המרכזית בישראל.

למה דווקא אוגדני החקיקה של מחשבות?

  • הכי מעודכנים - מתעדכנים שלוש פעמים בשנה 
  • הכי מקיפים - מכילים בין 90%-80% מהחקיקה שעורכי הדין זקוקים לה ביומיום
  • פשוטים לתפעול - היחידים המרכזים את כל החקיקה הרלוונטית לתחום המשפטי באותו אוגדן, ובכך מקלים את החיפוש
  • ניידים - אין צורך להיסחב לכל מקום עם המחשב הנייד, ניתן לקחת אותו לפגישה או לבית המשפט
  • הכי נוחים - בזמן נאום בבית המשפט נוח לחפש ולקרוא באוגדן; ניתן למרקר, להוסיף הערות, פתקים ומראי מקום
 

האוגדנים מיועדים לעורכי דין, שופטים, יועצים משפטיים בחברות, מהנדסים, אדריכלים, רשויות מקומיות, רואי חשבון ועוד.

לפרטים נוספים ולרכישה