Image

סדרת האוגדנים מכילה 7 אוגדני חקיקה, המכילים את החקיקה המרכזית בישראל.

למה דווקא אוגדני החקיקה של מחשבות?

 • הכי מעודכנים. מתעדכנים שלוש פעמים בשנה, ובאופן שוטף באתר האינטרנט של מחשבות
 • הכי מקיפים.  מכילים בין 90%-80% מהחקיקה שעורכי הדין זקוקים לה ביומיום
 • נוחים ופשוטים לתפעול. היחידים המרכזים את כל החקיקה הרלוונטית לתחום המשפטי
   באותו אוגדן, ובכך מקלים את החיפוש
 • הכי ניידים. אין צורך להיסחב לכל מקום עם המחשב הנייד, הכבלים והחשמל – מספיק לשים את האוגדן במזוודה
  ולקחת אותו לפגישה או לבית המשפט
 • הכי נוחים. בזמן נאום בבית המשפט נוח לחפש ולקרוא באוגדן; באוגדן גם נוח למרקר, להוסיף הערות, פתקים
  ומראי מקום
 

האוגדנים מיועדים לכל מי שעיסוקם במרכז או בפריפריה של מקצוע המשפטים – עורכי דין, שופטים, יועצים משפטיים בחברות, מתמחים לקראת בחינות ההסמכה, מהנדסים, אדריכלים, רשויות מקומיות, רואי חשבון ועוד.