לקוח/ה יקר/ה,

להלן תנאי ההשתתפות המחייבים במועדון מחשבות (להלן: "המועדון"), לרבות הצטרפות לתוכנית הליווי והאימון האישי, קבלת ליווי מקצועי ושימוש בתוכנות האינטרנטיות של קבוצת מחשבות (להלן: "מחשבות" או "החברה").

תנאים אלה, המצוינים בתקנון זה מחייבים את הלקוח ומאשרים כי הבין והסכים לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.  

  1. מרכיבי מועדון

המועדון כולל את המרכיבים הבאים:     

1.1. למידה באמצעות חומרי לימוד ותרגול מודפסים הניתנים על ידי מחשבות במהלך התואר (להלן: "ספרי סטודנטים"). חומר הלימוד וכמות ספרי הסטודנטים משתנים בהתאם לשנת הלימודים בו מצטרף הלקוח, בהתאם למסלול הלימודים ולמוסד הלימודים. בכל תחילת שנה אקדמית ישלחו הספרים ללקוח (להלן: "חבר מועדון" ו/או "הלקוח"). כל חבר מועדון זכאי לעותק אחד בלבד מספרי הסטודנטים של החברה.

1.2. גישה לספרי הסטודנטים במהדורה דיגיטלית על גבי אפליקציית קורא מחשבות (להלן: "אפליקציה").

1.3. מידה באמצעות מערכת הלימוד הממוחשבת באתר האינטרנט של מחשבות, הכוללת הרצאות ותרגולים (להלן: "המאמנט").

1.4. שירות "i-law" עורך דין מלווה (להלן: "i-law" ו/או "ליווי מקצועי") מצוות ההדרכה של מחשבות שיסייע לחברי המועדון בשאלות מקצועיות בקורסים הנלמדים באקדמיה. במסגרת השירות יינתן מענה בשעות הפעילות של המשרד בלבד וזאת באמצעות טלפון או מייל. יובהר כי השירות מהווה סיוע אקדמי בלבד, כאשר עורך הדין המלווה לא יבצע את מטלות הלקוח (כגון עבודות).   

1.5. במסגרת המועדון באפשרות הלקוח לרכוש טאבלט המסובסד על ידי מחשבות. מובהר כי מחשבות משמשת כמתווכת בין הספק לבין הלקוח לעניין רכישת המכשיר ואינה מספקת שירות ו/או אחריות על המכשיר הניתנים על ידי הספק.

1.6. מתנה לחברי המועדון: קורס הכנה פרונטאלי (מפגשי לימוד) לבחינות ההסמכה. יובהר כי הקורס ניתן ללא עלות במסגרת החברות במועדון.

1.6.1. זכאות לרכוש את ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה, הכוללת את חומרי הלימוד והתרגול המודפסים במחיר מסובסד והזול ביותר לחברי מועדון (להלן: "חומרי הלימוד" ו/או "ערכת הספרים").

1.6.2.לחברי המועדון הרוכשים את ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה - גישה לחומרי הלימוד על גבי האפליקציה.

1.6.3. לחברי המועדון הרוכשים את ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה  - ימי עיון/ימי המרתון של מחשבות - יום פתיחת מרוץ, יום סימולציה מרוכז והכנה לבחינה בעל- פה (להלן: "ימי העיון").

1.6.4. כל מפגשי הלימוד הפרונטאליים נערכים בכיתות לימוד ו/או הרצאות אונליין (להלן: "הקורס").

1.6.5. תכנית לימוד ועבודה אישית המותאמת ללקוח על פי צרכיו (כחלק מתוכנית הליווי והאימון האישי).

1.6.6. למידה באמצעות מערכת המאמנט, הכוללת הרצאות ותרגולים בתקופת הלימוד לבחינה.

1.6.7. סדנת כתיבת מסמכים משפטיים כחלק ממסלול הפרימיום בלבד.  

1.6.8. מנוי חינם לאתר תקדין לתקופת הלימוד לבחינה. במסגרת המנוי תועבר כתובת המייל של הלקוח לחברת חשבים ה.פ.ס.

1.7.  את מרכיבי המועדון ניתן לרכוש גם בנפרד.

1.8.  לא קיימים ספרי לימוד בכל הקורסים הנלמדים במסגרת התואר האקדמי. רשימת הספרים של מחשבות  מתעדכנת באתר מחשבות.

1.9.  מחשבות רשאית לשנות כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את המועדון ו/או שירות משרותי המועדון ו/או את מרכיביו ו/או את סוג הטאבלט ו/או את היקף הקורס הפרונטאלי.

1.10. מחשבות רשאית להפסיק את הפעלת המועדון. במקרה זה, יחויב הלקוח רק על המוצרים והשירותים אותם קיבל עד מועד ההפסקה.

 2. קיום קורס ההכנה לבחינות הלשכה ומועדיו

2.1. מובא לידיעת הלקוח כי מחשבות רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס. כמו כן, מחשבות תהיה רשאית להודיע ללקוח, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס. במקרה כאמור יהיה הלקוח רשאי להודיע על רצונו להירשם לקורס במקום אחר מהמקום ששובץ בתוך 14 ימים ממועד היוודע דבר השינוי. מובהר כי הקורס מוענק כמתנה לחברי מועדון ולא יינתן עבורו כל החזר כספי לרבות במקרה של ביטולו, דחייתו או הפסקת הפעלתו.

2.2. כמו כן, רשאית מחשבות לשנות את שעות הלימוד ותכני הקורס, כפי שתמצא לנכון לקראת כל בחינה, כולל קיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות (גם בימים ובשעות אחרים מאלה שפורסמו מראש לגבי הקורס). כל השינויים האמורים יובאו לידיעתו של הלקוח זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

3. הרישום למועדון, שירותי האינטרנט והרשמה לבחינת ההסמכה

3.1.  זמן סביר לאחר הרישום למועדון, תינתן ללקוח הגישה לאתר מחשבות. שם המשתמש והסיסמה לכניסה ישלחו לחבר המועדון באמצעות המייל לכתובת המייל שתימסר למחשבות. שימושך באתר  מחשבות מהווה אישור כי קראת והסכמת לתקנון השימוש המפורסם באתר. השימוש  באתר מחשבות מתחיל עם קבלת קוד הגישה לאתר מחשבות תוך זמן סביר לאחר הרישום למועדון ומסתיים הבחינה במועד בחינת ההסמכה. מרגע קבלת קוד הגישה למאמנט, אין אפשרות לבטל שירות זה ובמקרה של ביטול החברות במועדון או הקורס לאחר 14 יום מיום ההרשמה למועדון, יחויב הלקוח בתשלום  עבור שירות זה (ראה סעיף 5 לעניין זה).

3.2. לאחר ההצטרפות למועדון יישלחו בדואר ללקוח ספרי הסטודנטים לשנת הלימוד הנוכחית ללא תוספת עלות דמי משלוח. בכל תחילת שנה אקדמית נוספת יחויב הלקוח בעלות דמי משלוח.

3.3. באחריות הלקוח להודיע למחשבות שהוא התחיל את התמחותו בעריכת דין ומה המועד בו ייגש לבחינות ההסמכה. זאת על מנת שישוריין לו מקום בקורס ההכנה ויישלחו לו חומרי הלימוד הרלבנטיים למועד הבחינה שלו.

3.4. ההרשמה לבחינת ההסמכה לעריכת דין היא באחריות הלקוח בלבד ועל חשבונו. על הלקוח  לדאוג להירשם בעצמו לבחינות בהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין. מידע נוסף לגבי הרישום ניתן למצוא באתר הלשכה בכתובת www.israelbar.org.il. הרשמתו והשתתפותו של לקוח בכל מועדון הכנה של מחשבות אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו של  הלקוח לבחינה כאמור לעיל.

 4. ביטול  המועדון

4.1. הודעה על ביטול הרשמה למועדון תעשה בכתב בדואר רשום, במסירה ביד או בפקס למחלקת שרות הלקוחות (03-6160335) או בשיחה טלפונית למוקד השירות של מחשבות (03-6160466). באחריות חבר המועדון לוודא שמחשבות קיבלה את הודעת הביטול.

4.2.  תשלום בעת ביטול:

לקוח המבטל את הרשמתו למועדון בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות יוכל להחזיר למשרדי מחשבות את ספרי הסטודנטים ו/או חומרי הלימוד שקיבל, כשהם באריזתם המקורית. חומרי הלימוד יבדקו על-ידי נציג מחשבות ואם מצבם ימצא כחדש, לא יחויב הלקוח בגין חומרי לימוד. חומר לימוד שלא ימצא כחדש באריזתו המקורית, או שלא יוחזר, יחויב הלקוח בעלות המחיר הקטלוגי של המוצרים שסופקו לו עד מועד הביטול.

4.3. לקוח המבטל את הרשמתו למועדון לאחר 14 ימים מיום ההתקשרות ועד למועד סיום התואר, יחויב בעלות הקטלוגית בגין המוצרים ו/או חומרי הלימוד ו/או השירותים שקיבל.

4.4. לקוח המבטל את הרשמתו למועדון לאחר סיום התואר ישלם עלות מלאה ולא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי, גם אם יבטל את השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא. הלקוח יהיה חייב בתשלום העסקה במלואה.

4.5. תשלום בעת ביטול בגין גישה לאתר מחשבות ושירותי i-law- לקוח המבטל הרשמתו לאחר 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון וקבלת קוד גישה לאתר ועד למועד סיום התואר, יחויב בתשלום בסך 525 שקלים עבור כל שנת לימודים בגין השימוש באתר מחשבות ושירותי ההדרכה. מובהר בזאת כי אי-שימוש באתר בפועל או בשירותי ההדרכה אינו פוטר מתשלום זה.

4.6. הטאבלט הנמכר במסגרת המועדון מסובסד על ידי החברה. ביטול החברות במועדון תחייב את הלקוח במחיר מלא של המכשיר על סך 1,288 שקלים.

4.7. במוסדות לימוד המרכז האקדמי כרמל ובמרכז האקדמי פרס המחירים לחברי המועדון מסובסדים בחלקם על ידי מוסד הלימודים. במידה והלקוח יסיים את לימודיו במוסד הלימודים ו/או יבטל את החברות במועדון, הסבסוד ייפסק והלקוח יידרש להשלים את ההפרשים בהתאם לאמור בתקנון.

4.8. בהתאם לאמור לעיל, החזר כספי המגיע ללקוח, ישלח בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתו על ביטול ההרשמה במשרדי מחשבות. 

 5. דחייה והסבת זכאות

5.1.  דחייה - לקוח שקיבל אישור ממחשבות לדחות מועד לקורס לבחינות ההסמכה, ובתנאי שביקש לדחות מועד לא יאוחר מיום פתיחת הקורס, ולאחר שהודיע על כך לחברה בכתב או בהודעה טלפונית למוקד השירות של מחשבות, יהיה זכאי לקורס, והוא יהיה רשאי לממש זכאותו פעם אחת בלבד ולא יאוחר מחמישה מועדי בחינה מהמועד המקורי בו היה עליו לגשת לבחינה. למען הסר ספק מובהר, כי הקורס מוענק כמתנה לחברי מועדון ולא יינתן עבורו כל החזר כספי לרבות במקרה של ביטולו כאמור בסעיף 2 לעיל וכאמור בסעיף 4.4. לעיל

5.2. הסבת הזכאות - יודגש כי החברות במועדון הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאדם אחר.

6. כללי

6.1. הלקוח יהיה אחראי לעדכן את מחשבות בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת e-mail, מספר טלפון או שינוי פרטים נוספים. אי-עדכון הפרטים עלול למנוע ממחשבות אפשרות לשלוח מידע, שירותים ו/או מוצרים ללקוח.

6.2. מחשבות תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון ו/או להפסיק את חברותו במועדון, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

6.3. מחשבות תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חברי המועדון לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ומסחריים. ולרבות לצורך דיוור פרטים אודות מבצעים והנחות של מחשבות או חברות קשורות. הפרטים הנ"ל יהוו את קניינה של מחשבות.

6.4. מובהר כי לצורך תקנון זה, יוגדר "מועד סיום התואר", כמועד בו עתיד היה הלקוח לסיים את שנות הלימוד בפקולטה למשפטים, כפי שהיה צפוי במועד תחילת הלימודים.

6.5. סיוע הניתן במסגרת כל שירותי המועדון מהווה המלצה בלבד ואין לחברה כל אחריות משפטית ו/או מקצועית ו/או אקדמית.

6.6. השירותים השונים הניתנים במסגרת המועדון כפופים לאישור הנהלות המוסדות האקדמיים.  

 7. התשלום

7.1.  מובהר ללקוח כי מדובר בעסקה אחת בתשלומים, בהתאם לפריסת התשלומים שנקבע במועד ההתקשרות.

7.2. תנאי לקבלת מוצרים ו/או שירותים וכן תנאי להשתתפות בפועל בקורס הינו פירעון כל התשלומים, במלואם ובמועדם. מחשבות תהיה רשאית להפסיק את חברות הלקוח בכל עת, אם אחד או יותר מהתשלומים לא יפרעו. מחשבות תודיע ללקוח על כך ותאפשר לו להסדיר את התשלום תוך זמן סביר.

 קוד התנהגות

8.1.  הלקוח מודע לכך כי במהלך לימודיו בקורס ההסמכה, מתחייב להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות מחשבות, מנהליה, עובדיה ומרציה.

מחשבות תהא רשאית להפסיק את לימודיו של לקוח שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

8.2.  אין להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג', חומר שנלמד או נמסר לחבר המועדון.

 9. שמירת זכויות

9.1.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את התקנון בכל עת כפי שתמצא לנכון.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-6160466 או במייל: cs@machshavot.co.il.