תקנון הרשמה מועדון מחשבות

להלן תנאי ההשתתפות המחייבים במועדון מחשבות (להלן: "המועדון"), לרבות הצטרפות לתוכנית הליווי והאימון האישי, קבלת ליווי מקצועי ושימוש בתוכנות האינטרנטיות של קבוצת מחשבות (להלן: "מחשבות" או "החברה").

תנאים אלה, המצוינים בתקנון זה מחייבים את הלקוח ומאשרים כי הבין והסכים לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.  

 1. מרכיבי מועדון 

המועדון כולל את המרכיבים הבאים:     

1.1. למידה באמצעות חומרי לימוד ותרגול מודפסים הניתנים על ידי מחשבות במהלך התואר (להלן: "ספרי סטודנטים"). חומר הלימוד וכמות ספרי הסטודנטים משתנים בהתאם לשנת הלימודים בו מצטרף הלקוח, בהתאם למסלול הלימודים ולמוסד הלימודים. בכל תחילת שנה אקדמית ישלחו הספרים ללקוח (להלן: "חבר מועדון" ו/או "הלקוח"). כל חבר מועדון זכאי לעותק אחד בלבד מספרי הסטודנטים של החברה.

1.2. גישה לספרי הסטודנטים במהדורה דיגיטלית על גבי אפליקציית קורא מחשבות (להלן: "אפליקציה").

1.3. למידה באמצעות מערכת הלימוד הממוחשבת באתר האינטרנט של מחשבות, הכוללת הרצאות ותרגולים (להלן: "המאמנט").

1.4. שירות "i-law" עורך דין מלווה (להלן: "i-law" ו/או "ליווי מקצועי") מצוות ההדרכה של מחשבות שיסייע לחברי המועדון בשאלות מקצועיות בקורסים הנלמדים באקדמיה. במסגרת השירות יינתן מענה בשעות הפעילות של המשרד בלבד וזאת באמצעות טלפון או מייל. יובהר כי השירות מהווה סיוע אקדמי בלבד, כאשר עורך הדין המלווה לא יבצע את מטלות הלקוח (כגון עבודות).   

1.5. במסגרת המועדון באפשרות הלקוח לרכוש טאבלט המסובסד על ידי מחשבות. מובהר כי מחשבות משמשת כמתווכת בין הספק לבין הלקוח לעניין רכישת המכשיר ואינה מספקת שירות ו/או אחריות על המכשיר הניתנים על ידי הספק. הרכישה תתאפשר במידה והמוצר קיים במלאי.

1.6. מתנה לחברי המועדון: קורס הכנה פרונטאלי (מפגשי לימוד) לבחינות ההסמכה. יובהר כי הקורס ניתן ללא עלות במסגרת החברות במועדון.

1.6.1. זכאות לרכוש את ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה, הכוללת את חומרי הלימוד והתרגול המודפסים במחיר מוזל לחברי מועדון באותה עת ולפי שיקולי החברה. יצוין כי מחיר הערכה משתנה ממועד למועד ואין התחייבות למחיר ספציפי (להלן: "חומרי הלימוד" ו/או "ערכת הספרים").

1.6.2.לחברי המועדון הרוכשים את ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה - גישה לחומרי הלימוד על גבי האפליקציה.

1.6.3. לחברי המועדון הרוכשים את ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה  - ימי עיון/ימי המרתון של מחשבות - יום פתיחת מרוץ, יום סימולציה מרוכז והכנה לבחינה בעל- פה (להלן: "ימי העיון").

1.6.4. כל מפגשי הלימוד הפרונטאליים נערכים בכיתות לימוד ו/או הרצאות אונליין (להלן: "הקורס").

1.6.5. תכנית לימוד ועבודה אישית המותאמת ללקוח על פי צרכיו (כחלק מתוכנית הליווי והאימון האישי).

1.6.6.למידה באמצעות מערכת המאמנט, הכוללת הרצאות ותרגולים בתקופת הלימוד לבחינה.

1.6.7. סדנת כתיבת מסמכים משפטיים כחלק ממסלול הפרימיום בלבד.  

1.6.8. מנוי חינם לאתר תקדין לתקופת הלימוד לבחינה. במסגרת המנוי תועבר כתובת המייל של הלקוח לחברת חשבים ה.פ.ס.

1.7. את מרכיבי המועדון ניתן לרכוש גם בנפרד.

1.8. לא קיימים ספרי לימוד בכל הקורסים הנלמדים במסגרת התואר האקדמי. רשימת הספרים של מחשבות  מתעדכנת באתר מחשבות.

1.9.  מחשבות רשאית לשנות כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את המועדון ו/או שירות משרותי המועדון ו/או את מרכיביו ו/או את סוג הטאבלט ו/או את היקף הקורס הפרונטאלי.

1.10. מחשבות רשאית להפסיק את הפעלת המועדון. במקרה זה, יחויב הלקוח רק על המוצרים והשירותים אותם קיבל עד מועד ההפסקה.

 2. קיום קורס ההכנה לבחינות הלשכה ומועדיו

2.1. מובא לידיעת הלקוח כי מחשבות רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס. כמו כן, מחשבות תהיה רשאית להודיע ללקוח, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס. במקרה כאמור יהיה הלקוח רשאי להודיע על רצונו להירשם לקורס במקום אחר מהמקום ששובץ בתוך 14 ימים ממועד היוודע דבר השינוי. מובהר כי הקורס מוענק כמתנה לחברי מועדון ולא יינתן עבורו כל החזר כספי לרבות במקרה של ביטולו, דחייתו או הפסקת הפעלתו.

2.2. כמו כן, רשאית מחשבות לשנות את שעות הלימוד ותכני הקורס, כפי שתמצא לנכון לקראת כל בחינה, כולל קיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות (גם בימים ובשעות אחרים מאלה שפורסמו מראש לגבי הקורס). כל השינויים האמורים יובאו לידיעתו של הלקוח זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

2.3. לקוח אשר ניגש לבחינה ולא מימש את זכאותו לקורס הכנה באותו מועד, לא יהיה זכאי לממש את זכאותו לקורס הכנה לאחר קיום הבחינה.

 3. הרישום למועדון, שירותי האינטרנט והרשמה לבחינת ההסמכה

3.1. זמן סביר לאחר הרישום למועדון, תינתן ללקוח הגישה לאתר מחשבות. שם המשתמש והסיסמה לכניסה ישלחו לחבר המועדון באמצעות המייל לכתובת המייל שתימסר למחשבות. שימושך באתר  מחשבות מהווה אישור כי קראת והסכמת לתקנון השימוש המפורסם באתר. השימוש  באתר מחשבות מתחיל עם קבלת קוד הגישה לאתר מחשבות תוך זמן סביר לאחר הרישום למועדון ומסתיים במועד בחינת ההסמכה. מרגע קבלת קוד הגישה למאמנט, אין אפשרות לבטל שירות זה ובמקרה של ביטול החברות במועדון או הקורס לאחר 14 יום מיום ההרשמה למועדון, יחויב הלקוח בתשלום  עבור שירות זה (ראה סעיף 5 לעניין זה).

3.2. לאחר ההצטרפות למועדון יישלחו בדואר ללקוח ספרי הסטודנטים לשנת הלימוד הנוכחית ללא תוספת עלות דמי משלוח. בכל תחילת שנה אקדמית נוספת יחויב הלקוח בעלות דמי משלוח.

3.3. באחריות הלקוח להודיע למחשבות שהוא התחיל את התמחותו בעריכת דין ומה המועד בו ייגש לבחינות ההסמכה. זאת על מנת שישוריין לו מקום בקורס ההכנה ויישלחו לו חומרי הלימוד הרלבנטיים למועד הבחינה שלו.

3.4. ההרשמה לבחינת ההסמכה לעריכת דין היא באחריות הלקוח בלבד ועל חשבונו. על הלקוח  לדאוג להירשם בעצמו לבחינות בהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין. מידע נוסף לגבי הרישום ניתן למצוא באתר הלשכה בכתובת www.israelbar.org.il. הרשמתו והשתתפותו של לקוח בכל מועדון הכנה של מחשבות אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו של  הלקוח לבחינה כאמור לעיל.

 4. ביטול  המועדון

4.1. הודעה על ביטול הרשמה למועדון תעשה בכתב בדואר רשום, במסירה ביד או בפקס למחלקת שרות הלקוחות (03-6160335) או בשיחה טלפונית למוקד השירות של מחשבות (03-6160466). באחריות חבר המועדון לוודא שמחשבות קיבלה את הודעת הביטול.

4.2. תשלום בעת ביטול:

לקוח המבטל את הרשמתו למועדון בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות יוכל להחזיר למשרדי מחשבות את ספרי הסטודנטים ו/או חומרי הלימוד שקיבל, כשהם באריזתם המקורית. חומרי הלימוד יבדקו על-ידי נציג מחשבות ואם מצבם ימצא כחדש, לא יחויב הלקוח בגין חומרי לימוד. חומר לימוד שלא ימצא כחדש באריזתו המקורית, או שלא יוחזר, יחויב הלקוח בעלות המחיר הקטלוגי של המוצרים שסופקו לו עד מועד הביטול.

4.3. לקוח המבטל את הרשמתו למועדון לאחר 14 ימים מיום ההתקשרות ועד למועד סיום התואר, יחויב בעלות הקטלוגית בגין המוצרים ו/או חומרי הלימוד ו/או השירותים שקיבל.

4.4. לקוח המבטל את הרשמתו למועדון לאחר סיום התואר ישלם עלות מלאה ולא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי, גם אם יבטל את השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא. הלקוח יהיה חייב בתשלום העסקה במלואה.

4.5. תשלום בעת ביטול בגין גישה לאתר מחשבות ושירותי i-law-

לקוח המבטל הרשמתו לאחר 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון וקבלת קוד גישה לאתר ועד למועד סיום התואר, יחויב בתשלום בסך 525 שקלים עבור כל שנת לימודים בגין השימוש באתר מחשבות ושירותי ההדרכה. מובהר בזאת כי אי-שימוש באתר בפועל או בשירותי ההדרכה אינו פוטר מתשלום זה.

4.6. הטאבלט הנמכר במסגרת המועדון מסובסד על ידי החברה. ביטול החברות במועדון תחייב את הלקוח במחיר מלא של המכשיר על סך 1,288 שקלים.

4.7. במוסדות לימוד המרכז האקדמי כרמל ובמרכז האקדמי פרס המחירים לחברי המועדון מסובסדים בחלקם על ידי מוסד הלימודים. במידה והלקוח יסיים את לימודיו במוסד הלימודים ו/או יבטל את החברות במועדון, הסבסוד ייפסק והלקוח יידרש להשלים את ההפרשים בהתאם לאמור בתקנון.

4.8. בהתאם לאמור לעיל, החזר כספי המגיע ללקוח, ישלח בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתו על ביטול ההרשמה במשרדי מחשבות. 

 5. דחייה והסבת זכאות

5.1. דחייה - לקוח שקיבל אישור ממחשבות לדחות מועד לקורס לבחינות ההסמכה, ובתנאי שביקש לדחות מועד לא יאוחר מיום פתיחת הקורס, ולאחר שהודיע על כך לחברה בכתב או בהודעה טלפונית למוקד השירות של מחשבות, יהיה זכאי לקורס, והוא יהיה רשאי לממש זכאותו פעם אחת בלבד ולא יאוחר משלושה מועדי בחינה מהמועד המקורי בו היה עליו לגשת לבחינה. למען הסר ספק מובהר, כי הקורס מוענק כמתנה לחברי מועדון ולא יינתן עבורו כל החזר כספי לרבות במקרה של ביטולו כאמור בסעיף 2 לעיל וכאמור בסעיף 4.4. לעיל

5.2. הסבת הזכאות - יודגש כי החברות במועדון הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאדם אחר.

6. כללי

6.1. הלקוח יהיה אחראי לעדכן את מחשבות בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת e-mail, מספר טלפון או שינוי פרטים נוספים. אי-עדכון הפרטים עלול למנוע ממחשבות אפשרות לשלוח מידע, שירותים ו/או מוצרים ללקוח.

6.2. מחשבות תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון ו/או להפסיק את חברותו במועדון, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

6.3. מחשבות תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חברי המועדון לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ומסחריים. ולרבות לצורך דיוור פרטים אודות מבצעים והנחות של מחשבות או חברות קשורות. הפרטים הנ"ל יהוו את קניינה של מחשבות.

6.4. מובהר כי לצורך תקנון זה, יוגדר "מועד סיום התואר", כמועד בו עתיד היה הלקוח לסיים את שנות הלימוד בפקולטה למשפטים, כפי שהיה צפוי במועד תחילת הלימודים.

6.5. סיוע הניתן במסגרת כל שירותי המועדון מהווה המלצה בלבד ואין לחברה כל אחריות משפטית ו/או מקצועית ו/או אקדמית.

6.6. השירותים השונים הניתנים במסגרת המועדון כפופים לאישור הנהלות המוסדות האקדמיים.  

7. התשלום

7.1. מובהר ללקוח כי מדובר בעסקה אחת בתשלומים, בהתאם לפריסת התשלומים שנקבע במועד ההתקשרות.

7.2. תנאי לקבלת מוצרים ו/או שירותים וכן תנאי להשתתפות בפועל בקורס הינו פירעון כל התשלומים, במלואם ובמועדם. מחשבות תהיה רשאית להפסיק את חברות הלקוח בכל עת, אם אחד או יותר מהתשלומים לא יפרעו. מחשבות תודיע ללקוח על כך ותאפשר לו להסדיר את התשלום תוך זמן סביר.

 8. קוד התנהגות

8.1. הלקוח מודע לכך כי במהלך לימודיו בקורס ההסמכה, מתחייב להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות מחשבות, מנהליה, עובדיה ומרציה.

מחשבות תהא רשאית להפסיק את לימודיו של לקוח שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

8.2. אין להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג', חומר שנלמד או נמסר לחבר המועדון.
9. שמירת זכויות

9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את התקנון בכל עת כפי שתמצא לנכון.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תקנון הרשמה מסלול "הכנה משתלמת"

להלן תנאי ההשתתפות המחייבים במסלול "הכנה משתלמת", לרבות הצטרפות לתוכנית הליווי והאימון האישי, קבלת שירותי הדרכה ושימוש בתוכנות האינטרנטיות של קבוצת מחשבות (להלן: "מחשבות" או "החברה").

תנאים אלה, המצוינים בתקנון זה מחייבים את הלקוח ומאשרים כי הבין והסכים לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.  

 1. מרכיבי מסלול "ההכנה משתלמת"

המסלול כולל את המרכיבים הבאים:         

 

במהלך התואר

1.1.  למידה באמצעות חומרי לימוד ותרגול מודפסים הניתנים על ידי מחשבות במהלך התואר (להלן: "ספרי סטודנטים"). חומר הלימוד וכמות ספרי הסטודנטים משתנים בהתאם לשנת הלימודים בו מצטרף הלקוח, בהתאם למסלול הלימודים ולמוסד הלימודים.

1.2. גישה לספרי הלימוד במהדורה דיגיטלית על גבי אפליקציית קורא מחשבות (להלן: "אפליקציה").

1.3. למידה באמצעות מערכת הלימוד הממוחשבת באתר האינטרנט של מחשבות, הכוללת הרצאות ותרגולים (להלן: "המאמנט").

במסגרת הכנה לבחינות ההסמכה

1.4. למידה באמצעות ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה, הכוללת חומרי לימוד ותרגול מודפסים הניתנים על ידי מחשבות כחלק מהמסלול ההכנה (להלן: "חומרי הלימוד").

1.5. גישה לחומרי הלימוד על גבי האפליקציה כחלק מהמסלול הבסיסי ובהתאם למסלול ההכנה הנרכש.

1.6. ימי עיון/ימי המרתון של מחשבות - יום פתיחת מרוץ, יום סימולציה מרוכז והכנה לבחינה בעל- פה (להלן: "ימי העיון").

1.7. מפגשי לימוד פרונטאליים בכיתות לימוד ו/או הרצאות אונליין (להלן: "הקורס").

1.8. תכנית לימוד ועבודה אישית המותאמת ללקוח על פי צרכיו (כחלק מתוכנית הליווי והאימון האישי).

1.9. למידה באמצעות מערכת המאמנט, הכוללת הרצאות ותרגולים.

1.10. סדנת כתיבת מסמכים משפטיים, כחלק ממסלול המקיף פרימיום בלבד.

1.11. מנוי חינם לאתר תקדין לתקופת הלימוד לבחינה. במסגרת המנוי תועבר כתובת המייל של הלקוח לחברת חשבים ה.פ.ס.

1.12. מחשבות רשאית לשנות את המסלול ו/או שירות משרותי המסלול ו/או את היקף המסלול ו/או את מרכיביו ו/או את עלות המסלול.

1.13. מחשבות רשאית להפסיק את הפעלת המסלול. במקרה זה, יחויב הלקוח רק על המוצרים והשירותים אותם קיבל עד מועד ההפסקה.

2. קיום הקורסים ומועדיהם

2.1. מובא לידיעת הלקוח כי מחשבות רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס. כמו כן, מחשבות תהיה רשאית להודיע ללקוח, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס. במקרה כאמור יהיה הלקוח רשאי להודיע על רצונו בביטול השתתפותו בקורס בתוך 14 ימים ממועד היוודע דבר השינוי והוא יהא זכאי להחזר כספי בגין הסכומים ששולמו על ידו עד ליום הביטול בניכוי העלות הקטלוגית של המוצרים והשירותים שהוא קיבל עד לאותה עת. לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההודעה, יחויב הלקוח בדמי ביטול ובתעריפים בהתאם לאמור בסעיף 4 להלן.

2.2. כמו כן, רשאית מחשבות לשנות את שעות הלימוד ותכני הקורס, כפי שתמצא לנכון לקראת כל בחינה, כולל קיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות (גם בימים ובשעות אחרים מאלה שפורסמו מראש לגבי הקורס). כל השינויים האמורים יובאו לידיעתו של הלקוח זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

2.3. לקוח אשר ניגש לבחינה ולא מימש את זכאותו לקורס הכנה באותו מועד, לא יהיה זכאי לממש את זכאותו לקורס הכנה לאחר קיום הבחינה.

3. הרישום למסלול, שירותי האינטרנט והרשמה לבחינת ההסמכה

3.1. זמן סביר לאחר הרישום, תיפתח ללקוח הגישה לאתר מחשבות. שם המשתמש והסיסמה לכניסה ישלחו ללקוח באמצעות המייל. השימוש באתר מחשבות מותנה ברישום ואישור אלקטרוני של הלקוח כי הוא קרא והסכים לתקנון השימוש המפורסם באתר. הלימוד באמצעות אתר מחשבות מתחיל עם קבלת קוד הגישה לאתר מחשבות תוך זמן סביר לאחר הרישום למסלול ומסתיים במועד בחינת ההסמכה. מרגע קבלת קוד הגישה לאתר מחשבות, אין אפשרות לבטל שירות זה ובמקרה של ביטול המסלול או קורס ההכנה לאחר 14 יום מיום ההרשמה למסלול, יחויב הלקוח בתשלום עבור שירות זה (ראה סעיף 4 לעניין זה).

3.2. באחריות הלקוח להודיע למחשבות שהוא התחיל את התמחותו בעריכת דין ומה המועד בו ייגש לבחינות ההסמכה. זאת על מנת שישוריין לו מקום בקורס ההכנה ויישלחו לו חומרי הלימוד הרלבנטיים למועד הבחינה שלו.

3.3. הרשמה לבחינת ההסמכה לעריכת דין היא באחריות הלקוח בלבד ועל חשבונו. על הלקוח  לדאוג להירשם בעצמו לבחינות בהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין. מידע נוסף לגבי הרישום ניתן למצוא באתר הלשכה בכתובת www.israelbar.org.il. הרשמתו והשתתפותו של לקוח בכל מסלול הכנה של מחשבות אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו של  הלקוח לבחינה כאמור לעיל

4. ביטול  המסלול

4.1. הודעה על ביטול הרשמה למסלול הלימוד תוגש בכתב או בפקס למחלקת שרות הלקוחות (03-6160335) או בשיחה טלפונית למוקד השירות של מחשבות (03-6160466). באחריות הלקוח לוודא שמחשבות קיבלה את הודעת הביטול.

4.2. תשלום בעת ביטול:

לקוח המבטל את הרשמתו למסלול בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות יוכל להחזיר למשרדי מחשבות את ספרי הסטודנטים ו/או חומרי הלימוד שקיבל, כשהם באריזתם המקורית. חומרי הלימוד יבדקו על-ידי נציג מחשבות ואם מצבם ימצא כחדש, לא יחויב הלקוח בגין חומרי לימוד. חומר לימוד שלא ימצא כחדש באריזתו המקורית, או שלא יוחזר, יחויב הלקוח בעלות המחיר הקטלוגי של המוצרים שסופקו לו עד מועד הביטול. הלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העיסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מביניהם.

4.3. לקוח המבטל את הרשמתו למסלול לאחר 14 ימים מיום ההתקשרות, יחויב בעלות הקטלוגית בגין המוצרים ו/או חומרי הלימוד ו/או השירותים שקיבל. הלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העיסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מביניהם.

4.4. לקוח המבטל את הרשמתו לקורס החל מ-7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים בקורס, יחויב בנוסף לאמור בסעיף זה ב-50% דמי ביטול ממחיר העסקה.

4.5. לקוח המבטל את הרשמתו למסלול ההכנה מיום פתיחת הקורס ובמהלכו ישלם עלות מלאה ולא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי, גם אם יבטל את השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא. הלקוח יהיה חייב בתשלום העיסקה במלואה, למעט במקרים במפורטים בסעיף 4.6.

4.6. תשלום בעת ביטול בגין גישה לאתר מחשבות:

לקוח המבטל הרשמתו לאחר 14 ימים מיום ההצטרפות למסלול וקבלת קוד גישה לאתר ועד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יחויב בתשלום שנתי בסך 230 שקלים בגין השימוש באתר מחשבות. מובהר בזאת כי אי-שימוש באתר בפועל  אינו פוטר מתשלום זה.

4.7. על אף האמור בסעיפים 4.2 ו-4.3, במקרה בו ביטל הלקוח השתתפותו בקורס ההכנה לבחינות ההסמכה בנסיבות חריגות כהגדרתן להלן, יהיה זכאי לקבל החזר כספי בגין הסכומים ששולמו על ידו עד ליום הביטול בניכוי העלות הקטלוגית של המוצרים והשירותים שהוא קיבל עד לאותה עת, ובלבד שהחזיר את למשרדי מחשבות את חומרי הלימוד לבחינות ההסמכה שקיבל ממחשבות ושמצבם תקין, כאמור בסעיף  4.2 לעיל. נסיבות חריגות לעניין הסכם זה הן: פטירתו של בן משפחה קרוב מדרגה ראשונה במהלך הקורס (אב/אם, אח/אחות, ילד/ילדה, בן/בת זוג);  גילויה של מחלה קשה אצל הלקוח, אשר לא הייתה ידועה טרם הרשמתו לקורס, או/ו אשר אינה מאפשרת המשך לימודיו (בכפוף לאישור החברה); אשפוז ממושך (למעלה מ-7 ימים) בבית חולים (בכפוף להמצאת אישור רפואי לחברה); שירות מילואים במהלך הלימודים (למעלה מ-14 ימים).  

4.8. בהתאם לאמור לעיל, החזר כספי המגיע ללקוח, ישלח בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתו על ביטול ההרשמה במשרדי מחשבות. 

5. דחייה והסבת זכאות

5.1. דחייה - לקוח שקיבל אישור ממחשבות לדחות מועד, ובתנאי שביקש לדחות מועד לא יאוחר מיום פתיחת הקורס, ולאחר שהודיע על כך לחברה בכתב או בהודעה טלפונית למוקד השירות של מחשבות, יהיה זכאי לקורס, והוא יהיה רשאי לממש זכאותו פעם אחת בלבד ולא יאוחר מחמישה מועדי בחינה מהמועד בו היה עליו לגשת לבחינה. במידה והלקוח יבטל את הקורס לאחר דחיית מועד יחויב בתשלום העסקה כולה ולא יהיה זכאי לכל החזר כספי או זיכוי.

5.2. הסבת הזכאות - יודגש כי רכישת המסלול הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להסבה. במקרים חריגים, לקוח המבקש להסב את זכאותו למסלול לאדם אחר, בהתאם למועדי הביטול הנקובים בסעיף 4 לעיל, יגיש בקשה בכתב להסבת המסלול, בצירוף נימוקים ואסמכתאות. אישור הבקשה כפוף לשיקול דעתה המוחלט של החברה ובהתאם לנסיבות המקרה. בכל מקרה, הסכמת החברה תהיה כפופה להסכמת הצדדים כי לא ניתן יהיה להסב את המסלול פעם נוספת.

5.2.1. מובהר כי הסבת הקורס לאדם אחר לא תזכה את המסב בזיכוי כספי.  

6. כללי

6.1. כל לקוח יהיה אחראי לעדכן את מחשבות בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת e-mail, מספר טלפון או שינוי פרטים נוספים. אי-עדכון הפרטים עלול למנוע ממחשבות אפשרות לשלוח מידע, שירותים או מוצרים ללקוח.

6.2. מחשבות תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם לאחד ממסלולי ההכנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

6.3. מחשבות תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המתמחים לצרכים פנימיים שיווקיים ומסחריים

ולרבות לצורך דיוור פרטים אודות מבצעים והנחות. הפרטים הנ"ל יהוו את קניינה של מחשבות.

7. התשלום

7.1. תנאי להשתתפות בפועל בקורס הינו פירעון כל התשלומים, במלואם ובמועדם. מחשבות תהיה רשאית להפסיק את לימודי הלקוח בכל עת, אם אחד או יותר מהתשלומים לא יפרעו. מחשבות תודיע ללקוח על כך ותאפשר לו להסדיר את התשלום תוך זמן סביר.

8. קוד התנהגות

8.1. הלקוח מודע לכך כי במהלך לימודיו בקורס ההסמכה, מתחייב להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות מחשבות, מנהליה, עובדיה ומרציה.

מחשבות תהא רשאית להפסיק את לימודיו של לקוח שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

8.2. אין להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג', חומר שהועבר במהלך מפגשי הקורס או נמסר ללקוח במסגרת הרישום לקורס.


9. שמירת זכויות

9.1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את התקנון בכל עת כפי שתמצא לנכון. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תקנון הרשמה למסלולי לימוד לבחינות ההסמכה

להלן תנאי ההשתתפות המחייבים במסלולי ההכנה לבחינות ההסמכה לעריכת דין, לרבות הצטרפות לתוכנית הליווי והאימון האישי, קבלת שירותי הדרכה ושימוש בתוכנות האינטרנטיות של קבוצת מחשבות (להלן: "מחשבות" או "החברה").

תנאים אלה, המצוינים בתקנון זה מחייבים את הלקוח ומאשרים כי הבין והסכים לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.  

 1. מסלולי הלימוד של מחשבות:

1.1.             המסלול הבסיסי

1.2.             מסלול המכינה

1.3.             המסלול המשולב

1.4              מסלול לנבחן חוזר


2. מרכיבי מסלולי ההכנה לבחינות הלשכה

2.1. למידה באמצעות ערכת ההכנה לבחינות ההסמכה, הכוללת חומרי לימוד ותרגול מודפסים הניתנים על ידי מחשבות כחלק מהמסלול הבסיסי ובהתאם למסלול ההכנה הנרכש (להלן: "חומרי הלימוד").

2.2. גישה לערכת הספרים הדיגיטלית על גבי אפליקציית קורא מחשבות (להלן: "קורא מחשבות") כחלק מהמסלול הבסיסי ובהתאם למסלול ההכנה הנרכש.

2.3. ימי עיון/ימי המרתון של מחשבות - יום פתיחת מרוץ, יום סימולציה מרוכז והכנה לבחינה בעל-פה (להלן: "ימי העיון"), כחלק מהמסלול הבסיסי ובהתאם למסלול ההכנה הנרכש.

2.4. מפגשי לימוד פרונטאליים בכיתות לימוד ו/או הרצאות אונליין (להלן: "הקורסים"), למעט המסלול הבסיסי. היקף ותכני מפגשי הלימוד משתנים בהתאם למסלול ההכנה הנרכש. 

2.5. תוכנית לימוד ועבודה אישית המותאמת למתמחה על פי צרכיו (כחלק מתוכנית הליווי והאימון האישי).

2.6. למידה באמצעות מערכת הלימוד הממוחשבת באתר האינטרנט של מחשבות, הכוללת הרצאות ותרגולים (להלן: "המאמנט"). השימוש במערכת הינו חלק ממסלולי הלימוד של מחשבות וסביבת הלימודים בו משתנה בהתאם למסלול ההכנה.

2.7. סדנת כתיבת מסמכים משפטיים, הסדנה הינה חלק מהמסלול המשולב בלבד.

2.8. מרכיבי הקורס והיקפיו משתנים בהתאם למסלול ההכנה הנרכש וניתן לרכוש אותם בנפרד.

2.9. מנוי חינם לאתר תקדין לתקופת הלימוד לבחינה. במסגרת המנוי תועבר כתובת המייל של המתמחה לחברת חשבים ה.פ.ס.

2.10. מחשבות רשאית לשנות את המסלול ו/או שירות משרותי המסלול ו/או את היקף המסלול ו/או את מרכיביו ו/או את עלות המסלולים.

2.11. מחשבות רשאית להפסיק את הפעלת המסלולים. במקרה זה, יחויב הלקוח רק על המוצרים והשירותים אותם קיבל עד מועד ההפסקה.

3. קיום הקורסים ומועדיהם

3.1. מובא לידיעת הלקוח, כי מחשבות רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס. כמו כן, מחשבות תהיה רשאית להודיע למתמחה, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס. במקרה כאמור יהיה המתמחה רשאי להודיע על רצונו בביטול הרשמתו לקורס בתוך 14 ימים ממועד היוודע דבר השינוי והוא יהא זכאי להחזר כספי בגין הסכומים ששולמו על ידו עד ליום הביטול בניכוי העלות הקטלוגית של המוצרים והשירותים שהוא קיבל עד לאותה עת. לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההודעה, יחויב הלקוח בדמי ביטול בהתאם לאמור בסעיף 5 להלן. (לגבי חברי "מועדון מחשבות" וחברי תכנית "הכנה משתלמת" יש לעיין בתקנונים הרלבנטיים).

3.2. כמו כן, רשאית מחשבות לשנות את שעות הלימוד ותכני הקורס, כפי שתמצא לנכון לקראת כל בחינה, כולל קיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות (גם בימים ובשעות אחרים מאלה שפורסמו מראש לגבי הקורס). כל השינויים האמורים יובאו לידיעתו של המתמחה זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

4. הרישום לקורס, שירותי האינטרנט והרשמה לבחינה

4.1. זמן סביר לאחר הרישום, תיפתח למתמחה הגישה לאתר מחשבות. שם המשתמש והסיסמה לכניסה ישלחו למתמחה באמצעות המייל. השימוש באתר מחשבות מותנה ברישום ואישור אלקטרוני של המתמחה כי הוא קרא והסכים לתקנון השימוש המפורסם באתר. הלימוד באמצעות אתר מחשבות מתחיל עם קבלת קוד הגישה לאתר מחשבות תוך זמן סביר לאחר הרישום למסלול הלימוד ומסתיים במועד הבחינה בחינת ההסמכה. מרגע קבלת קוד הגישה לאתר מחשבות, אין אפשרות לבטל שירות זה ובמקרה של ביטול הקורס לאחר 14 יום מיום ההרשמה לקורס, יחויב המתמחה בתשלום עבור שירות זה (ראה סעיף 5 לעניין זה).

4.2. ביום פתיחת המרוץ, יוכל המתמחה לקבל את חומרי הלימוד או חלקם, בהתאם למסלול ההכנה שרכש.

4.3. באחריות הלקוח להודיע למחשבות שהוא התחיל את התמחותו בעריכת דין ומה המועד בו ייגש לבחינות ההסמכה. זאת על מנת שישוריין לו מקום בקורס ההכנה ויישלחו לו חומרי הלימוד הרלבנטיים למועד הבחינה שלו.

4.4. ההרשמה לבחינת ההסמכה לעריכת דין היא באחריות המתמחה בלבד ועל חשבונו. על המתמחה לדאוג להירשם בעצמו לבחינות בהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין. מידע נוסף לגבי הרישום ניתן למצוא באתר הלשכה בכתובת www.israelbar.org.il. הרשמתו והשתתפותו של מתמחה בכל מסלול הכנה של מחשבות אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו של  המתמחה לבחינה כאמור לעיל.

 

 5. ביטול  הקורס

5.1. הודעה על ביטול הרשמה למסלול הלימוד תוגש בכתב או בפקס למחלקת שרות הלקוחות (03-6160335) או בשיחה טלפונית למוקד השירות של מחשבות (03-6160466). באחריות המתמחה לוודא שמחשבות קיבלה את הודעת הביטול.

5.2. תשלום בעת ביטול:

5.2.1. מתמחה המבטל את הרשמתו למסלולי ההכנה בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות, יוכל להחזיר למשרדי מחשבות את חומרי הלימוד שקיבל, כשהם באריזתם המקורית. חומרי הלימוד יבדקו על-ידי נציג מחשבות ואם מצבם ימצא כחדש, לא יחויב המתמחה בגינם. חומר לימוד שלא ימצא כחדש באריזתו המקורית, או שלא יוחזר, יחויב המתמחה בעלות המחיר הקטלוגי של המוצרים שסופקו לו עד מועד הביטול. בנוסף לכך, המתמחה יחויב בגין דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם.

5.2.2. מתמחה המבטל את הרשמתו למסלולי ההכנה לאחר 14 ימים מיום ההתקשרות ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס (להלן: "מועד פתיחת הקורס" או "יום פתיחת המרוץ"), לפי המוקדם מבניהם, יחויב בעלות המחיר הקטלוגי של המוצרים שסופקו לו עד מועד הביטול ולא תינתן לו אפשרות להחזיר את חומר הלימוד שקיבל. המתמחה יחויב בגין דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם.

5.2.3. מתמחה המבטל את הרשמתו למסלול 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים בקורס, יחויב ב-50% דמי ביטול ממחיר העסקה.

5.2.4. מתמחה המבטל את הרשמתו למסלול ההכנה מיום פתיחת הקורס ובמהלכו ישלם עלות מלאה ולא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי, גם אם יבטל את השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא. המתמחה יהיה חייב בתשלום העסקה במלואה, למעט במקרים במפורטים בסעיף 5.3. מובהר בזאת כי אי השתתפות בפועל בקורס אינו פוטר מתשלום זה.

5.2.5. מתמחה המבטל הרשמתו לאחר שקיבל קוד גישה לאתר מחשבות ועד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יחויב בתשלום שנתי בסך 190 שקלים בגין השימוש באתר. מובהר בזאת כי אי-שימוש באתר בפועל אינו פוטר מתשלום זה.

5.3. על אף האמור בסעיפים 5.2.1-5.2.3, במקרה בו ביטל המתמחה את השתתפותו בקורס בנסיבות חריגות כהגדרתן להלן, יהיה זכאי בכל  עת, לקבל החזר כספי עבור הקורס ובלבד שהחזיר את חומרי הלימוד שקיבל למשרדי מחשבות ושמצבם תקין, כאמור בסעיף 5.2.1 לעיל. נסיבות חריגות לעניין הסכם זה הן: פטירתו של בן משפחה קרוב מדרגה ראשונה במהלך הקורס (אב/אם, אח/אחות, ילד/ילדה, בן/בת זוג);  גילויה של מחלה קשה אצל המתמחה, אשר לא הייתה ידועה טרם הרשמתו לקורס, אשר אינה מאפשרת המשך לימודיו (בכפוף לאישור החברה); אשפוז ממושך (למעלה מ-7 ימים) בבית חולים (בכפוף להמצאת אישור רפואי לחברה); שירות מילואים במהלך הלימודים (למעלה מ-14 ימים).  

5.4. בהתאם לאמור לעיל, החזר כספי המגיע למתמחה, ישלח בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתו על ביטול ההרשמה במשרדי מחשבות. 

 6. קורס חוזר, דחייה ושיעורי ניסיון

6.1. האמור בתקנון הרשמה זה בכלל ובסעיף 5 בפרט יחול גם על מתמחה הנרשם לקורס החוזר.

6.2. דחייה - מתמחה שקיבל אישור ממחשבות לדחות מועד, ובתנאי שביקש לדחות מועד לא יאוחר מ-7 ימים לפני פתיחת הקורס, ולאחר שהודיע על כך לחברה בכתב או בהודעה טלפונית למוקד השירות של מחשבות, יהיה זכאי לקורס אותו רכש בעת הרישום, והוא יהיה רשאי לממש זכאותו פעם אחת בלבד ולא יאוחר משלושה מועדי בחינה מהמועד בו היה עליו לגשת לבחינה. במידה והלקוח יבטל את הקורס לאחר דחיית מועד יחויב בהתאם לאמור בסעיף 5.2.4 לעיל.

6.3. הסבת הזכאות - יודגש כי רכישת מסלול ההכנה הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להסבה. במקרים חריגים, מתמחה המבקש להסב את זכאותו למסלול אותו רכש לאדם אחר, בהתאם למועדי הביטול הנקובים בסעיף 5.2 לעיל, יגיש בקשה בכתב להסבת המסלול, בצירוף נימוקים ואסמכתאות. אישור הבקשה כפוף לשיקול דעתה המוחלט של החברה ובהתאם לנסיבות המקרה. בכל מקרה, הסכמת החברה תהיה כפופה להסכמת הצדדים כי לא ניתן יהיה להסב את המסלול פעם נוספת.

6.3.1. מובהר כי במידה והתקבל אישור להסבת המסלול, ההסבה הינה באחריות הלקוח בלבד והיא תקפה לחודשיים מיום מתן האישור על ידי החברה.

6.3.2. מובהר כי הסבת הקורס לאדם אחר לא תזכה את המסב בזיכוי כספי.  

6.4. השתתפות בשיעורי ניסיון - מתמחה יהיה רשאי להשתתף בשיעור ניסיון, ללא עלות, באישור מראש של החברה.

 1. כללי

7.1. כל מתמחה יהיה אחראי לעדכן את מחשבות בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת e-mail, מספר טלפון או שינוי פרטים נוספים. אי-עדכון פרטים עלול למנוע ממחשבות אפשרות לשלוח מידע, שירותים או מוצרים ללקוח.

7.2. מחשבות תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם לאחד ממסלולי ההכנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

7.3. מחשבות תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המתמחים לצרכים פנימיים שיווקיים ומסחריים ולרבות לצורך דיוור פרטים אודות מבצעים והנחות. הפרטים הנ"ל יהוו את קניינה של מחשבות.

8. התשלום

8.1. תנאי להשתתפות בפועל בקורס הינו פירעון כל התשלומים, במלואם ובמועדם. מחשבות  תהיה רשאית להפסיק את לימודי המתמחה בכל עת, אם אחד או יותר מהתשלומים לא יפרעו. מחשבות תודיע למתמחה על כך ותאפשר לו להסדיר את התשלום תוך זמן סביר.

9. קוד התנהגות

9.1. המתמחה מודע לכך כי במהלך לימודיו בקורס ובימי העיון, מתחייב להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות מחשבות, מנהליה, עובדיה ומרציה.

מחשבות תהא רשאית להפסיק את לימודיו של מתמחה שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

9.2. אין להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג', חומר שהועבר במהלך מפגשי הקורס או נמסר למתמחה במסגרת הרישום לקורס.

10. שמירת זכויות

10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את התקנון בכל עת כפי שתמצא לנכון.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תקנון שיעורים פרטיים

 כללי:

 • השיעורים הפרטיים מיועדים למתמחים הצפויים להבחן בבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין.
 • מטרת השיעורים הפרטיים לסייע למתמחים במהלך הלימוד לבחינת הלשכה בנושאים בהם הם מתקשים.
 • אין מטרתם של השיעורים הפרטיים להכין את המתמחים לבחינה בצורה מלאה, והם מהווים תוספת ללימוד העצמי בבית.
 • ניתן לפנות לקבלת שיעורים פרטיים החל מחודש אוגוסט, ועד ליומיים לפני מועד בחינת ההסמכה.
 • אנו ממליצים לרכוש מראש שיעור כפול (שעה וחצי).
 • תיאום השיעור יתבצע על ידי הלקוח ובאחריותו מול מחלקת ההדרכה של מחשבות באמצעות הטלפון 03-6160466 או מייל: legal@machshavot.co.il.

"מורים פרטיים:"

 • "מורים פרטיים"- עורכי דין הנמנים על צוות מחלקת ההדרכה של חברת מחשבות, וכל מי שחברת מחשבות תגייס לתפקיד זה.
 • ה"מורים הפרטיים", הינם עורכי דין הבקיאים בתחומים השונים הרלוונטיים לבחינת הלשכה, ובעלי ניסיון בתחום ההדרכה המשפטית.
 • מחשבות אינה מתחייבת על זהות המורה הפרטי. תתכן תחלופה משיעור לשיעור, בהתאם לקביעת החברה.

תשלום:

 • מחיר לשיעור פרטי - שעה אקדמית (45 דקות) - 240 ₪
 • מחיר לשיעור פרטי לחברי מועדון / הכנה משתלמת - 190 ₪.
 • ניתן לרכוש חבילה של 5 שיעורים (בני 45 דקות) ולקבל שיעור במתנה - 1,200 ₪.
 • התשלום יתבצע מראש בעת ההזמנה. שיעור שלא ישולם מראש, לא יתקיים.
 • ניתן לבטל את השיעור עד 24 שעות לפני מועדו. כל ביטול מאוחר יותר, יחייב בתשלום מלא.

 


בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-6160466 או במייל: cs@machshavot.co.il.