Image

הקודקס מרכז ומסכם את המצב המשפטי בכל אחד מתחומי המשפט, חולץ פתרונות לסוגיות משפטיות בכל תחום, ומכיל אלפי דוגמאות והסברים מעשיים שמהם ניתן להסיק מה כדאי לטעון וכיצד כדאי לפעול בנוגע למקרים הספציפיים שעימם מתמודדים עורכי הדין בעבודתם השוטפת.

המהדורה הראשונה של הקודקס כוללת 6 כרכים המתפרסים על פני כ-4,000 עמודים:

סדר דין אזרחי – 3 כרכים

דיני עבודה – 2 כרכים

דיני נזיקין – כרך אחד

מהם יתרונות הקודקס?

  • יעילות וחיסכון של מאות ואלפי שעות עבודת חיפוש במאגרים משפטיים שונים
  • מאפשר להכיר ולאתר בקלות דוגמאות שהן דומות או אף זהות לתיק שבו אתם מטפלים
  • תוצאות משפטיות מדויקות ונכונות יותר
  • מידע ברמה גבוהה ואחידה בכל תחומי המשפט, שנאסף ונכתב על ידי טובי המשפטנים בישראל
  • הקודקס מתעדכן באופן שוטף פעמיים בשנה, בניגוד למרבית הספרות המשפטית שנוטה שלא להתעדכן
לפרטים נוספים ולרכישה